BF020912.jpg
トビナナフシの一種
学名:Aschiphasma annullipes
BF020912

緑色が鮮やかなトビナナフシ。prev.gif      INDEX   


© 2011 Yohei Kambayashi