BF100120.jpg
バッタの一種
学名:
BF100120
折れた枯れ枝のような雰囲気のバッタ。


   INDEX   


© 2011 Yohei Kambayashi